CMS.IDEMA

Licencja:

W ramach tej licencji możesz:
- kopiować, rozpowszechniać, używać skrypt bez ograniczeń,
- modyfikować, zmieniać strukturę kodu,
- wykorzystywać go w komercyjnych jak i niekomercyjnych projektach,
pod warunkiem, że na każdej stronie i podstronie pozostawisz widoczny link do http://cms.idema.pl o następującej nazwie 'cms.idema' lub 'cms'.


Regulacje prawne:
Skrypt ten dostarczarny jest takim, jakim on jest ("as is"), bez jakiejkolwiek gwarancji wyrażonej bezpośrednio bądź w inny sposób, łącznie z poręczeniami handlowymi i zdatnością do określonych celów. Całkowite ryzyko związane z jakością oraz działaniem skryptu ponosisz wyłącznie ty sam. W przypadku wadliwego działania skryptu, ty ponosisz koszt wszelkich napraw i serwisu. W żadnym przypadku autor nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia, łącznie z ogólnymi, specyficznymi, przypadkowymi lub wynikającymi z używania lub niemożliwości używania skryptu (łącznie, lecz nie wyłącznie ze stratami danych spowodowanymi przez ciebie lub osoby trzecie lub działanie programu w zakresie określonym przeze mnie lub poza nim), nawet jeśli właściciel lub osoby trzecie zostały poinformowane o możliwościach wystąpienia takich zniszczeń.

UWAGA:
Proszę pamiętać, że skrypt w swej budowie przygotowane jest na małe ilości danych. Dlatego skrypt najlepiej sprawdzać się bedzie przy małych stronach obsługujących do 100 podstron o niedużej ilości treści (duża treść rozumiana jest jako 2 strony a4 tekstu/kodu).

Strony

polecamyNumerki do szatniróżnej wielkości

dobry stomatolog wrocławzaprasza na wizytę